Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

XXIV Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu (Rasy Rodzime)

Organizator: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej UP w Poznaniu

Data Wydarzenia: 1-3 X 2010
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

kalendarz: 
2010-09-30 - 2010-10-02