Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Wykazu urządzeń drukujących

Poznań, dnia 26-01-2017r

P.T. kierownicy
jednostek / komórek
organizacyjnych UP

Dotyczy : wykazu urządzeń drukujących

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem w zakresie obsługi urządzeń drukujących na 2017r prosi o zrobienie wykazu urządzeń drukujących (drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, faxy) będących na stanie jednostek i przesłanie do DG i Z w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2017r.
Wypełnioną załącznik prosimy dostarczyć do Działu Zaopatrzenia pok. 54,2 lub na adres mailowy : marg@up.poznan.pl . Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Marii Gierszewskiej tel. 846 62 77.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus