Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Wykład dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas zatytułowany "Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia"

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH
Oddział Poznański

zaprasza na wykład

Dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas z German Insitute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke
oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego „ Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia”

wykład odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 roku
o godz. 13.00, w sali im. St. Jankowskiego (106)
w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31

kalendarz: 
2017-04-27
pliki: