Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

15 listopada br. rozpocznie się XIX edycja programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”, który adresowany jest do słuchaczy studiów policealnych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz doktorantów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

W dotychczasowych 18 edycjach programu, począwszy od 2007 roku, wzięło udział ponad 470 uczestników. W ramach kolejnej edycji przygotowano 49 miejsc pracy dla wolontariuszy w kilkunastu różnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Rekrutacja do najbliższej edycji programu będzie prowadzona do 30 października br.
 
Program ma na celu umożliwienie wolontariuszowi realizację zadań i projektów, które mogą okazać się pomocne w kształtowaniu jego dalszej kariery zawodowej. Jednym z założeń organizacji wolontariatu jest stworzenie możliwości praktycznego poznania zasad funkcjonowania urzędu oraz wykorzystanie umiejętności i wiedzy wolontariusza w zadaniach realizowanych przez Urząd.
 
Oferty pracy dla wolontariuszy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
 
Wypełniony formularz wraz CV należy przesłać na adres:
z podaniem w tytule maila nr ref. ogłoszenia.
Termin składania dokumentów upływa 30 października 2016 roku.    
 
18 października 2016
Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji