Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Wizyta gości z Ukrainy

W dniach 25-28 kwietnia br. przebywała w Poznaniu delegacja gospodarcza Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy. Celem trzydniowego pobytu było zacieśnienie współpracy, pomiędzy obydwoma regionami. W programie przewidziano również rozmowy w poznańskich uczelniach, także w Uniwersytecie Przyrodniczym.


Do udziału w spotkaniu (odbyło się 28 kwietnia br.) prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Krzysztof Szoszkiewicz, zaprosił do rozmowy przedstawicieli wydziałów, którzy zapoznali gości z potencjałem naukowo-badawczym oraz z kierunkami kształcenia i możliwościami przyjmowania studentów z Ukrainy.

W trakcie pobytu gości w Wielkopolsce, władze samorządowe województwa podpisały List Intencyjny o wzajemnej współpracy z Obwodem Czernihowskim, leżącym w północnej części Ukrainy.

Rzecznik prasowy UPP
28 kwietnia 2017 r.
Foto: Jerzy Lorych