Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ważny komunikat dotyczący kierownictwa Kwestury

Informuję uprzejmie, że w związku z zakończeniem przez Panią mgr Barbarę Gierszewską - Szrajber , Kwestora Uczelni zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, od 1 października 2016r. obowiązki Kwestora Uczelni pełni Pani mgr Karolina Prałat.

Prorektor
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Roman Gornowicz