Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

V Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych

Doktoranci i studenci z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach organizują wystawę zwierząt egzotycznych, która z roku na rok cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Poznania. W ubiegłym roku do uniwersyteckiego Biocentrum zawitało ponad 3 tys. zwiedzających, którzy mogli podziwiać ok. 200 gatunków zwierząt, prezentowanych przez 50 wystawców. 

W dniach 13 i 14 maja br. organizatorzy po raz piąty zapewniają zwiedzającym możliwość poznania wiele rzadkich gatunków z różnych stref klimatycznych oraz poszerzenie wiedzy na temat zoologii, chowu i hodowli zwierząt egzotycznych.

W dniach 27 i 28 maja organizatorzy Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych zapraszają do siedziby Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na naukową, drugą część PDZE - hodowców praktyków, lekarzy weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków związanych z naukami biologicznymi.
Tematem V Konferencji Naukowej im. prof. Leszka Bergera będzie przedstawienie młodym naukowcom, hodowcom i lekarzom weterynarii zróżnicowanej problematyki badawczej i aspektów praktycznych dotyczących chowu i hodowli zwierząt egzotycznych. W ubiegłym roku w konferencji uczestniczyło ponad 100 osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.
Na obydwie imprezy wstęp wolny.

Film promocyjny tegorocznych Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych znajduje się pod adresem:
facebook.com/PDZE.UP/

Rzecznik prasowy UPP
10 maja 2017 r.
 

 

 

kalendarz: 
2017-05-13 - 2017-05-14
2017-05-27 - 2017-05-28
pliki: