Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy

Dotyczy: usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy.
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługę wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 02.01.2017 roku przez okres 24 miesięcy świadczyć będzie firma: Komfortowe Przewozy Pasażerskie „BUSTOURIST” s.c. Wioleta Łukaszewska, Mirosław Łukaszewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Polna 22.

Specyfika świadczenia usługi:

 1. Usługa obejmuje wyjazdy krajowe z wyłączeniem wyjazdów zagranicznych,
 2. Wyjazdy podzielone są na 5 kategorii:
  • Wyjazdy ryczałtowe - tabela nr 1,
  • Wyjazdy jednodniowe – tabela nr 2,
  • Wyjazdy dwudniowe – tabela nr 3,
  • Wyjazdy trzydniowe – tabela nr 4,
  • Wyjazdy czterodniowe – tabela nr 5.
 3. Do dyspozycji są 4 typy autokarów:
  • A1 od 12 - 18 miejsc
  • A2 od 20 – 30 miejsc
  • A3 od 32 - 50 miejsc
  • A4 powyżej 50 miejsc
 4. Długości tras opisane w przedziałach kilometrowych obejmują podróże w dwie strony – od wyjazdu spod Uczelni do przyjazdu z powrotem pod Uczelnię.
  Przykład: Wyjazd do Torunia – w jedną stronę 160 km., czyli w dwie strony 320 km. – wybieramy przedział kilometrowy powyżej 300 km. do 400 km..
 5. Zamówienie na wyjazd odbywać się będzie poprzez dostarczenie podpisanego wniosku o zamówienie publiczne wraz z załączonym zleceniem wykonania wyjazdu do Pani Beaty Przybyły pok. 415 Collegium Maximum w terminie minimum pięciu dni roboczych przed planowanym wyjazdem.
 6. Podane w tabelach ceny są wartościami netto należy doliczyć do nich 8% podatku VAT.
  Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Przybyła tel. 61-848-70-60
  Tabele ze stawkami, zlecenie wykonania wyjazdu oraz protokół zdawczo-odbiorczy znajdują się w repozytorium dokumentów DGZ.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus