Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Młodego Odkrywcy rozpoczyna działalność

17 marca 2017 roku, o godz. 10.00, na Wydziale Technologii Drewna nastąpi inauguracja zajęć w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Program UMO jest inicjatywą realizowaną w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażanej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

Dzieci i młodzież licealna, w wieku od 6 do 16 lat pod okiem naukowców zapoznawać się będzie - w najbardziej dostępnej formie - z najnowszymi badaniami naukowymi z dziedziny drzewnictwa..
Zadaniem projektu na WTD „Tego nie wiesz o drewnie” jest uświadomienie uczniom jak ważną rolę w polskie gospodarce odgrywa drzewnictwo, zarówno ze względów ekonomicznych i ekologicznych, oraz jak szerokie jest współcześnie wykorzystanie drewna w różnych dziedzinach życia: od papiernictwa, meblarstwa, budownictwa po najdrobniejsze jego zastosowanie.
Projekt, wsparty finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem oraz propagować jego innowacyjność.

Rzecznik prasowy UP
1 marca 2017 r.

kalendarz: 
2017-03-17