Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2016 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Termomodernizacja i przebudowa poddasza budynku dydaktycznego Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Słonecznej 1 w Złotnikach ”

zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien, wymianę bram garażowych, modernizację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych.