Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego przez okres 12 miesięcy

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dostawcą chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego została firma:
„ADI” Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o. , ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań.
Dostawy odbywać się będą na wskazany adres po uprzednim złożeniu zamówienia wg wzoru, zgodnego z wykazem chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego znajdującego się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia ( http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy ), natomiast odbiory, potwierdzane będą protokołem, którego wzór znajduje się w niniejszym dokumencie.
Jednocześnie informujemy, że zamówienia należy składać pisemnie w pok. 58.1 Collegium Maximum lub drogą mailową na adres:
dansob@up.poznan.pl
Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Danuta Sobkowiak, tel. 618487058.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus