Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Sukcesywna dosta tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, dostawcą tuszy i tonerów została firma: „MAK” Sp. z o.o. , ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.
Dostawy odbywać się będą na wskazany adres po uprzednim złożeniu zamówienia wg wzoru, zgodnego z wykazem tuszy i tonerów znajdującego się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia ( http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy ), natomiast odbiory, potwierdzane będą protokołem, którego wzór znajduje się w niniejszym dokumencie.
Jednocześnie informujemy, że zamówienia należy składać pisemnie w pok. 58.1 Collegium Maximum lub drogą mailową na adres:
marg@up.poznan.pl
Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Maria Gierszewska, tel. 618487057.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus