Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Stypendium socjalne - zmiana wysokości dochodu netto

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

Od semestru letniego 2015/2016 zmianie ulega maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne i wynosić będzie 1043,90 zł.

Osoby nieprzekraczające tego progu prosimy o jak najszybsze składanie dokumentów.