Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Stypednia Rządu Francuskiego

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce informują o naborze kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018.
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom oraz naukowcom finansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 lub Podwójnego doktoratu. Wnioski można składać do 5 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Joanna Cybulska
Dział Współpracy z Zagranicą