Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Spotkanie z Gwiazdorem dla młodszych dzieci pracowników UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Rada Zakłada ZNP przy życzliwej pomocy JM Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego zapraszają do wspólnej zabawy członków naszego Związku oraz pracowników UP z młodszymi dziećmi na spotkanie z Gwiazdorem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2017 r. w Kolegium Rungego w godzinach od 1500 do 1800.

Zapewniamy animatorów – Gwiazdora i Śnieżynkę, którzy zorganizują miło czas dla naszych milusińskich. Przewidziane są gry, konkursy i wspólne zabawy. Gwiazdor opowie świąteczną opowieść, lecz by mógł wypełnić swoje główne zadanie i rozdać dzieciom prezenty, prosimy Rodziców o przygotowanie skromnych podarków we własnym zakresie. Podarki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Ważne – aby impreza się udała, prosimy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu o zadeklarowanie swojego uczestnictwa w sekretariacie ZNP, Kolegium Maximum IV piętro, pok. 403 lub telefonicznie (tel. wewn. 70-49) do 8 stycznia 2017 r. w godzinach od 9 00 do 1200.

W imieniu Rady Zakładowej ZNP

PREZES
dr hab. Wojciech Kowalkowski

http://www1.up.poznan.pl/znp/index.php/19-sample-data-articles/joomla/8-...

kalendarz: 
2017-01-14
pliki: