Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Sala wykładowa w Kolegium Zembala im. prof. Zbigniewa Habera

Z inicjatywy Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu , 17 marca br. sala wykładowa nr 15A w Kolegium Zembala, przy ul Dąbrowskiego, otrzyma imię prof. dr. hab. Zbigniewa Habera.


Prof. dr hab. Zbigniew Haber

Profesor Zbigniew Haber, wybitny naukowiec i organizator, był m.in. prekursorem dzisiejszej Katedry Terenów Zielonych. Początkowo, pracując w Katedrze Roślin Ozdobnych zorganizował specjalizację kształtowanie i konserwacja terenów zielonych, w Zakładzie Kształtowania i Konserwacji Terenów Zielonych, który przed 27 laty przekształcono we wspomnianą Katedrę Terenów Zielonych. Ponadto współtworzył Arboretum Leśne w Zielonce, miejsce praktyk dla studentów Wydziału Ogrodniczego

Wśród ważniejszych osiągnięć naukowych warto wspomnieć o opracowaniu przez Profesora agrotechniki i nawożenia roślin ozdobnych uprawianych w torfie, opracowaniu problemów dot. kształtowania terenów zieleni w miastach i krajobrazie otwartym oraz o wykorzystaniu niektórych gatunków traw rabatowych do rekultywacji hałd i nieużytków.

W okresie wieloletniej działalności naukowej opublikował 265 opracowań naukowych, w tym 66 oryginalnych prac twórczych, 6 podręczników i 2 skrypty.

Prof. Zbigniew Haber urodził się w 1930 roku. Studia w Wyższej Szkole Rolniczej na Wydziale Ogrodnictwa ukończył w 1955 r. i po 46 latach twórczej pracy naukowej przeszedł w 2001 r. na emeryturę. Zmarł 13 marca 2001 roku.

Uroczyste odsłonięcie tablicy, przy wejściu do Sali wykładowej nr 15A w Kolegium Zembala, odbędzie się 17 marca o godz. 10.30

Rzecznik prasowy UP
13 marca 2017 r.
 

kalendarz: 
2017-03-17