Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk jachtów żaglowych „ORION

Poznań, dnia 15.05.2017

OGŁOSZENIE

Przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk jachtów żaglowych „ORION”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Centrum Kultury Fizycznej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  • jacht żaglowy ORION rok prod. 1985 Nr inw. 778/842
  • jacht żaglowy ORION rok prod. 1985 Nr inw. 778/843

Wymieniony sprzęt można oglądać na terenie Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Złotnikach przy ul. Słonecznej 1 w dniach 24-25 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem mgr Piotrem Jur, który jest upoważniony do udzielania bliższych informacji, nr tel 609-058-403.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny należy składać w pok. 101 (sekretariat) w budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7 do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 14.00.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.