Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Poznań, 11 maja 2017 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż: