Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Projekt zmian w statucie - konsultacje społeczne

Do Społeczności

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że 13 stycznia 2017 r. Komisja Rektorska ds. dostosowania Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw zakończyła prace, których efektem jest projekt zmian w Statucie.
Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 obowiązującego Statutu, w celu zasięgnięcia opinii społeczności Uniwersytetu, przekazuję Państwu w załączeniu projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag i  propozycji zmian do przygotowanego projektu, zaopatrzonych w uzasadnienie oparte na treści znowelizowanej Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). Tekst jednolity Ustawy dostępny pod adresem http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842&min=1. Uzasadnienie powinno zawierać powołanie się na określone artykuły Ustawy.
 
Uwagi i propozycje proszę kierować do Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, której przewodniczy Pani Profesor Małgorzata Mańka, na adres mmanka@up.poznan.pl (do wiadomości na adres dop@up.poznan.pl) w terminie
do  14 lutego br.
 
Z poważaniem,
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul
 
Poznań, 23 stycznia 2017 roku