Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Profesor Grzegorz Skrzypczak w blasku szabel oficerskich

6 grudnia br. W Warszawie, podczas uroczystej gali podsumowano 26 edycję konkursu AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2016, zwycięzcom wręczono pamiątkowe szable, buzdygany i listy gratulacyjne ministra rolnictwa.
Wśród laureatów tegorocznego konkursu, w kategorii Zasłużony Promotor Agroprzedsiębiorca 2016 znalazł się prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego tytułu napisano – „Profesor Skrzypczak ma duży osobisty wkład zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i szerzej – w rozwój życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich na terenie Wielkopolski”.

Uroczysta Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016 odbyła się w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie, a imprezę uświetnił Zespół Pieśni i „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  

 

Rzecznik prasowy UP
9 grudnia 2016 r.