Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Profesor Erwin Wąsowicz doktorem honorowym SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie doceniła ogromny dorobek naukowy prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza, i Jego dotychczasową współpracą z tą uczelnią. 19 maja br., o godz. 11.00, rozpocznie się doniosła uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw. dr. hab. Erwinowi Wąsowiczowi, czł . koresp. PAN.

Profesor Erwin Wąsowicz, po ukończeniu w 1968 r. studiów na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej, nieprzerwanie związany jest z naszą uczelnią, zarówno pod względem naukowym, jak i administracyjnym. Przez dwie kadencje (1996-2002) pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a w latach 2002-2008 rektora Akademii Rolniczej.
Działalność naukowa Profesora koncentrowała się wokół chemii i analizy żywności. Należy do wąskiego grona wysokiej światowej klasy specjalistów w tej dziedzinie naukowej. Wraz ze współpracownikami na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP zorganizował jedną z najlepszych w kraju jednostkę analizy składników żywności.
Liczne kontakty z międzynarodowym środowiskiem naukowym pozwoliły Profesorowi na doskonalenie warsztatu badawczego w rodzimym uniwersytecie i polskim środowisku naukowym.
Rada Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, doceniając dorobek naukowy i udział Profesora w licznych konsultacjach metodycznych, umożliwiających wprowadzenie do badań nowoczesnych metod analitycznych wnioskowała, a Senat SGGW podjął uchwałę, o nadanie prof. Erwinowi Wąsowiczowi tytułu honoris causa tej najstarszej uczelni rolniczej w Polsce.

Rzecznik prasowy UPP
18 maja 2017 r.
Foto: archiwum Biura Rektora