Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Prawidłowe wypełnianie faktur

Szanowni Państwo,

W związku ze zdarzającymi się coraz częściej błędnie wystawionymi przez kontrahentów Uczelni
(w tym przede wszystkim przez kontrahentów zagranicznych) fakturami VAT lub innymi dokumentami finansowymi, uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie wymogów.
Przypominam, iż każda faktura, rachunek bądź inny dokument będący podstawą księgowania kosztowego, musi bezwzględnie zawierać prawidłowe dane dotyczące Uczelni.
Prawidłowo wystawiona faktura, bądź inny dokument finansowy, musi być wystawiony na:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
NIP 777-00-04-960
 
Faktury, bądź inne dokumenty finansowe nie zawierające prawidłowych danych nabywcy, nie będą przyjmowane do realizacji.
 
p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat