Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Centrum Cyfrowe serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich na 4-tygodniowy zdalny kurs na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania.

Kurs rozpoczyna się 30 marca i potrwa 4 tygodnie do 26 kwietnia. Udział w kursie jest bezpłatny.

Rejestracji na kurs można dokonać w terminie do 29 marca 2016 r. na stronie:

www.exploerercourse.org

źródło: www.ebib.pl