Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

Organizatorem konferencji (22 -23 kwietnia br.) jest Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W programie przewidywane sesje plenarne ustne oraz sesje posterowe w języku polskim, a uczestnikami sympozjum mogą być studenci biotechnologii, rolnictwa, ekoenergetyki i kierunków pokrewnych, pracownicy naukowi oraz osoby zainteresowane problematyką.

https://sites.google.com/site/sympozjumprzyrodniczorolnicze/

Rzecznik prasowy UP
19 stycznia 2017 r.

kalendarz: 
2017-04-22 - 2017-04-23