Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu członkami CK

Ogłoszone zostały wyniki wyborów Członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w kadencji 2017 – 2020. Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów i pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej.

Podczas październikowych wyborów w skład CK, III Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, weszli następujący naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • prof. zw. dr hab. Monika Kozłowska – nauki rolnicze/ogrodnictwo,
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Mocek dr h.c. – nauki rolnicze/agronomia,
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Słomski – nauki rolnicze/biotechnologia.

Profesorowie Andrzej Mocek i Ryszard Słomski, zaszczytną funkcję członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, pełnić będą drugą kadencję.

Statutowym zadaniem CK jest w szczególności zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego. 

Rzecznik prasowy UP
14 grudnia 2016 r.