Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF elektroniczne formularze wniosków dla konkursów

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki w dniu 3 listopada 2016r. udostępniono w systemie OSF elektroniczne formularze wniosków dla konkursów :

OPUS 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12
SONATA 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12
PRELUDIUM 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12

Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).