Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę  wybitnie uzdolnionych studentów, którym minister przyznał na rok 2016 -2017 stypendia w  wysokości 15 tys. zł.

 Wśród nagrodzonych znalazło się siedmioro studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
1.       Sylwia Bartnikowska, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek ekoenergetyka,
2.       Agata Jasiak, studentka IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
3.       Mateusz Kęsy, student II roku studiów  II st. – kierunek ochrona przyrody
4.       Bartosz Krysztofiak, student IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
5.       Jakub Kulus, student V roku jednolitych studiów magisterskich – weterynaria,
6.       Marcin Ryczek, student IV roku  – kierunek biotechnologia,
7.       Stanisław Zaborowski, student IV roku  – kierunek inżynieria i gospodarka wodna.
Nagrodzonym studentom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy!
 
 
Rzecznik prasowy UP                                                                                                                                   20  grudnia 2016 r.