Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Lista studentów I roku przyjętych do Domów Studenckich w roku akademickim 2016/2017

 Lista studentów I roku przyjętych do Domów Studenckich w roku
akademickim 2016/2017. Szczegóły dotyczące zakwaterowania do
poszczególnych akademików:
http://puls.edu.pl/?q=content/uwaga-kwaterowanie-w-domach-studenckich-na...
W razie rezygnacji prosimy o PILNY kontakt z Sekcją Studenckich Spraw
Bytowych, tel. 61 848 75 22, 61 848 78 04, 61 848 78 05

pliki: