Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Lista 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Miejsce w grupie 5% najlepszych absolwentów uprawnia do ubiegania się o umorzenie części kredytu
studenckiego.
Zaświadczenie do banku wystawia Dział Studiów i Spraw Studenckich na pisemny wniosek
zainteresowanego.

LISTA W ZAŁĄCZNIKU

pliki: