Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Komunikat - Wypłata majowa 2017

DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy, ponieważ zgodnie z zarządzeniem nr 99/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu, wypłata za miesiąc maj 2017 r. dla nauczycieli akademickich odbierających swoje wynagrodzenie w kasie Uczelni nastąpi

4 maja 2017 r.