Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

KOMUNIKAT w sprawie: rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016

Poznań, dnia 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) istnieje możliwość rozliczenia się z podatku przez zakład pracy – dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, których przychód w Uczelni uzyskany w roku podatkowym 2016 był jedynym przychodem.

W celu dokonania tego typu rozliczenia należy wypełnić druk PIT-12 – „Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym” (w załączeniu) i złożyć w Dziale Płac i Stypendiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 roku.

Osoby, które złożą ww. oświadczenie otrzymają do dnia 28 lutego 2017 roku PIT-40 stanowiący o rozliczeniu się z urzędem skarbowym. Osoby, które nie złożą oświadczenia otrzymają do dnia 28 lutego 2017 roku PIT-11 z przychodami uzyskanymi w Uczelni niezbędny do osobistego rozliczenia się z urzędem skarbowym.