Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Komunikat w sprawie: Nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin

Przypominamy o konieczności złożenia podpisu na nowych deklaracjach PZU grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie najpóźniej 7 października 2016 roku.

Polisy obowiązujące w chwili obecnej wygasają z dniem 31 października 2016 roku. Nowe polisy (wynik przetargu) obowiązują od 1 listopada 2016 roku. Osoby, które nie podpiszą nowej deklaracji ubezpieczeniowej PZU grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie nie będą objęte ubezpieczeniem od 1 listopada 2016 roku.

Deklaracje ubezpieczeniowe można podpisać w Dziale Płac i Stypendiów pokoje nr 8, 9, 11 i 15.

pliki: