Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Komunikat w sprawie funkcjonowania kasy oraz wypłat z tyt. umów cywilnoprawnych

Z uwagi na awarię serwera, kasa uczelni w dniu dzisiejszym będzie nieczynna!

Ponadto wypłaty umów zleconych i umów o dzieło przewidziane na dzień 12 stycznia, mogą ulec przesunięciu o jeden dzień.

Za zaistniałą niedogodność przepraszamy.

 

Kanclerz UPP
Marek Klimecki