Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Komunikat dotyczący składania wniosków na projekty OPUS, PRELUDIUM

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki zamieściło na stronie internetowej informację, iż udostępniono formularze wniosków do konkursów na projekty badawcze OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

OPUS 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
PRELUDIUM 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Wnioski do obu konkursów należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

Dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego w aktualnie otwartej edycji w/w konkursów w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Senatu odbędzie się spotkanie informacyjne.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki 2 egzemplarzy oświadczenia o niewystępowania pomocy państwa z poprawie uzupełnionym kwestionariuszem oraz 1egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 czerwca 2017 r.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).