Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Komunikat dot. tłumaczenia tekstów naukowych

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na tłumaczenie tekstów naukowych uprzejmie proszę o przedstawienie do dnia 31 stycznia br. danych dotyczących przewidywanych w okresie do 15 lutego 2018 roku tłumaczeń specjalistycznych prac naukowych wg niżej zamieszczonego schematu, przyjmując jako jednostkę obliczeniową stronę znormalizowanego tekstu A-4 1800 znaków (30 wersów x 60 znaków). W/w informacje prosimy dostarczyć do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia pok. 416 lub przesłać w formie mailowej na adres: wawrzyng@up.poznan.pl

Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

pliki: