Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Kompleksowa termomodernizacja budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 11 grudnia 2015 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Kompleksowa termomodernizacja budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu”

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Wymianę okien, ocieplenie dachu i ścian budynku, montaż świetlików, wymianę bramy i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji wywiewno – nawiewnej, montaż ogrzewania podłogowego. Zaprojektowane i wykonane będą również pompy ciepła