Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

K O M U N I K A T w sprawie: wypłat wynagrodzeń z tytułu umów bezosobowych i wynagrodzeń uzupełniających z projektów w miesiącu grudniu 2016 roku

 DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zwiększoną ilość wypłat pensji i innych świadczeń w miesiącu grudniu 2016 roku, rachunki dotyczące wypłat wynagrodzeń bezosobowych na wypłatę w dniu 12 grudnia Dział przyjmuje w terminie do 5 grudnia włącznie, natomiast rachunki na wypłatę w dniu 19 grudnia w terminie do 12 grudnia włącznie. Rachunki przyniesione po tej dacie będą zrealizowane w styczniu 2017 roku.

W przypadku wypłaty wynagrodzeń uzupełniających z projektów, które mają zostać wypłacone w miesiącu grudniu, karty wynagrodzeń będą przyjmowane do dnia 16 grudnia włącznie.

pliki: