Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

K O M U N I K A T w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych informuje pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego, że od 21 lutego br. można pobierać druki wniosków na pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

Pożyczki udzielane będą na następujące cele:

a) budowę domu (dołączyć akt własności działki, pozwolenie na budowę, a przy kolejnych ratach rozliczenie do wysokości przyznanej pożyczki),

b) kupno domu, mieszkania (dołączyć akt notarialny lub umowę kupna),

c) remont i modernizacja mieszkania,

d) remont i modernizacja domu jednorodzinnego (dołączyć akt własności lub współwłasności domu oraz podatek od nieruchomości za 2017 rok)

Wypełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

Kierownik Działu