Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

K O M U N I K A T Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zakupu karpi świątecznych. Sprzedaż odbywać się będzie, podobnie jak w latach ubiegłych w pomieszczeniu 021 (piwnica) budynku Cieszkowskie Nowe,

w dniach:
21 grudnia (środa) i 22 grudnia (czwartek)
w godzinach od 900 do 1800

Cena za 1 kg karpia wynosi 13 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 8487722.

 

 

Kierownik Działu Osobowego
i Spraw Socjalnych

Dorota Wiatr