Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

K O M U N I K A T BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 15 i 22 marca br. (środa) o godzinie 8:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Przytuła. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 10 marca br.

Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi telefonicznie termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.

Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas