Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

IX posiedzenie Senatu – 31 maja 2017 r.

Dziewiąte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było ostatnim takim posiedzeniem, podczas którego w części obrad dot. sprawozdania rektora z działalności uniwersytetu w roku 2016 za stołem prezydialnym usiadło obok siebie dwóch rektorów: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz prof. dr hab. Jan Pikul.

Roczne sprawozdanie obejmowało 8 miesięcy kierowania uczelnią przez prof. Grzegorza Skrzypczaka i ostatnie cztery, od 1 września 2016 roku,  przez JM Rektora Jana Pikula

Tradycyjnie już  - w tym punkcie - obradom Senatu  przewodniczy  senator-senior. Pod nieobecność p. prof. Małgorzaty Mańki obowiązki te przejął  prof. dr hab. Wiesław Koziara, jako  że po sprawozdaniu rektora z rocznej działalności, wysłuchaniu opinii senackich komisji oraz zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” i po  dyskusji,  członkowie Senatu podjęli 7  uchwał  (w tym dwie tajne) jednomyślnie aprobujących ubiegłoroczną  działalność dwóch  kierownictw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zanim odbyła się ta część obrad Senatu, na początku JM Rektor wręczył dr hab. Bogusławie Waliszewskiej z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna (WTD) powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego (na zdjęciu).

Równie ważnym punktem IX posiedzenia Senatu było uchwalenie planu rzeczowo-finansowego UPP wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2017.

Senat podjął również dwie uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia na rok akademicki 2018/2019 - 1) na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie, 2) na studia drugiego stopnia.

Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia przy Technikum na Golęcinie szkoły policealnej ze specjalnościami: technik weterynarii i technik odnawialnych źródeł energii.

Następne, X posiedzenie Senatu UPP zaplanowane jest na 28 czerwca br.

Rzecznik prasowy UPP
31 maja 2017 r.