Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Informacje dotyczące pomocy materialnej i domów studenckich na rok akademicki 2016/2017 - dla studentów I roku

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017 oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Wykaz niezbędnych dokumentów oraz inne szczegóły związane z pomocą materialną znajdują się na stronie:
http://student.puls.edu.pl/?q=dokumenty/pomoc-materialna
oraz facebooku:
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 043,90 zł.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:
  dochód do 300 zł netto 450 zł
  od 300,01 do 600,00 350 zł
  od 600,01 do 1 043,90 300 zł
 2. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 150 zł
 3. stypendium z tytułu niepełnosprawności 300 zł
 4. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu
  urodzenia dziecka 1500 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
  c) inne do 1000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim. Jeśli student stara się
o stypendium i miejsce w DS należy złożyć: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej, jeśli tylko o miejsce: Wniosek o akademik.
Wnioski można składać osobiście lub wysyłać pocztą, jednak należy skontaktować się
z Sekcją czy dotarł komplet dokumentów.
Lista osób przyjętych do Domów Studenckich będzie umieszczona do 20 września na stronie głównej Uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, pok. 209
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 848 75 22, 61 848 78 04, 61 848 78 05
e-mail: sssb@up.poznan.pl, kmarek@up.poznan.pl