Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Inauguracja UMO na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Tydzień wcześniej, aniżeli na Wydziale Technologii Drewna, bo już 11 marca br., nastąpi inauguracja zajęć w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Wydział otrzymał dofinansowanie cyklu wykładów i warsztatów pt. „ Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”.

Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwoju intelektualnego uczniów poprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych.

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież z 8 szkół. Łącznie zapowiedziało swój udział 120 uczestników, z każdej szkoły po 15 uczniów.
Początek inauguracji Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (11 marca) o godz. 10.00 w sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, przy ul. Szydłowskiej 43

Rzecznik prasowy UP
3 marca 2017 r.

 

kalendarz: 
2017-03-11