Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Food Science Source i Art and Architecture Source – dostęp testowy

Biblioteka informuje, że do 17 lipca 2017 r. pracownicy naszej uczelni otrzymali otwarty dostęp testowy do baz Food Science Source i Art and Architecture Source. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost.
Dostęp ze strony Biblioteki Głównej - zakładka E-zasoby, bazy licencjonowane (HAN).
Informacja o udostępnianych bazach zamieszczona jest na stronie biblioteki.