Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Erasmus+ wyjazdy nauczycieli

Dział Współpracy z zagranicą informuje o naborze na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Szczegółowe warunki realizacji wyjazdu dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/strefa-nauczyciela ), a w skrócie to:
- wyjazdy w roku akademickim 2016/17 czyli do 30 września 2017
- czas wyjazdu: na 5 dni roboczych
- przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć
- stypendium w euro wg dziennej stawki do danego kraju (80 – 130 euro/dzień)
- koszty podróży być może zostaną pokryte z budżetu UP w Poznaniu – sprawa w trakcie ustalania
- preferencyjne traktowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy

Warunkiem udziału w naborze jest dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą wypełnionego i podpisanego przez uczelnię partnerską skanu (lub oryginału) Agreement for Staff Mobility for Teaching w terminie do 18 listopada 2016.

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą