Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Eliminacje Okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni odbyły się eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) dla uczniów średnich stacjonarnych szkół rolniczych i nierolniczych ponadgimnazjalnych.

Olimpiadę (OWiUR) przygotował i przeprowadził powołany przez JM Rektora, działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Komitet Okręgowy (KO), w składzie: dr hab. Ireneusz R. Antkowiak, który uroczyście otworzył eliminacje okręgowe w okręgu Poznań, dr hab. Stanisław Grześ oraz mgr inż. Daniel Stanisławski. Należy zaznaczyć duże zaangażowanie w przebieg eliminacji Pana Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka. Znaczący udział w organizację i przebieg eliminacji okręgowych mieli dyrekcja i pracownicy ZSTiO we Wrześni.

Tegoroczne eliminacje okręgowe przeprowadzone zostały w dziewięciu blokach tematycznych. W zmaganiach wzięło udział 164 uczniów z ponad 50 szkół z 6 województw.

Jurorami oceniającymi prace testowe i zadania praktyczne w poszczególnych blokach tematycznych byli nauczyciele akademiccy UP w Poznaniu. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych blokach tematycznych Olimpiady ufundował JM Rektor UP prof. dr hab. Jan Pikul i Komitet Główny OWiUR. 

Najlepszym uczestnikiem tegorocznych eliminacji okręgowych XLI edycji został uczeń z TL w Miliczu zdobywając 117 na 120 możliwych do uzyskania punktów. W tegorocznej Olimpiadzie na szczeblu naszego Okręgu, za najwyższą łączną liczbę punktów wyróżniona została szkoła ZS RCKU w Trzciance, natomiast najwięcej pierwszych miejsc (3) zdobyli uczniowie ZSTiO we Wrześni. W trakcie uroczystego zakończenia podpisano Porozumienie o współpracy między UP w Poznaniu a ZSTiO we Wrześni. W imieniu stron umowę podpisali Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak i Dyrektor mgr inż. Włodzimierz Wawrzyniak. 

Eliminacje Centralne XLI edycji OWiUR odbędą się 2-3 czerwca br. w ZSR w Kijanach i na UP w Lublinie. Nasz okręg będzie reprezentowało 30 uczniów.

Przewodniczący KO OWiUR dr hab. Ireneusz R. Antkowiak
Sekretarz KO OWiUR mgr inż. Daniel Stanisławski

GALERIA>>