Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

W dniu 16 lutego 2017 r., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny organizuje II edycję „Dnia Współpracy” - imprezę promocyjną dedykowaną uczniom szkół średnich, z którymi WE-S podpisał umowy partnerskie.

Podczas „Dnia Współpracy” zostanie przedstawiona syntetycznie działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału. Ponadto odbędą się wykłady, warsztaty, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny. W spotkaniu weźmie udział 19 z 21 współpracujących z WE-S szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zainteresowanie imprezą jest jeszcze większe niż w roku ubiegłym - z uwagi na przewidywaną liczbę uczestników, część oficjalna w Sali Biocentrum odbędzie się dwukrotnie. Po raz pierwszy o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Dalsze punkty programu, po krótkim spacerze przez kampus Uczelni, zostaną zrealizowane w salach wykładowych i ćwiczeniowych Collegium Maximum UP. Zajęcia potrwają do późnych godzin popołudniowych. Szczegółowo o przebiegu wydarzenia organizatorzy poinformują w następnym komunikacie.

Dziekan i Społeczność
Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

kalendarz: 
2017-02-16