Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dr hab. Sławomir Kalinowski autorem najlepszej książki

Kapituła Komisji Konkursowej Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk uznała, że najlepszą publikacją naukową z obszaru pracy i polityki społecznej w 2015 roku jest książka autorstwa dr. hab. Sławomira Kalinowskiego, adiunkta w Katedrze Ekonomii (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze dra Kalinowskiego koncentrują się wokół nauk społecznych, a ściślej problematyki poziomu życia ludności wiejskiej - bezrobocia i ubóstwa. Publikacja na ten temat, zatytułowana „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach”, wydana została nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

Nagrodzona publikacja jest kolejną pozycją książkową tego młodego naukowca. Jest on autorem lub współautorem kilku książek – monografii i podręczników oraz artykułów naukowych z czasopismach recenzowanych, artykułów naukowych w monografiach, artykułów popularnych i rozdziałów w podręcznikach.

8 grudnia br., w siedzibie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, odbyło się w Warszawie uroczyste wręczenie nagród.

Książkę można znaleźć tutaj: http://www.skalin.pl/publikacje/

Rzecznik prasowy UP
12 grudnia 2016 r.