Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych

16.01.17 r.

 

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

 

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus