Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dotyczy: dostawy mebli biurowych

17.10.16 r.

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

Dotyczy: dostawy mebli biurowych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.16 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus